• forside 1.0 - Första sidan
  • forside 2.3 - Första sidan
  • forside 5 - Första sidan
  • forside 3.1 - Första sidan
  • forside 4 - Första sidan

Scantron

Kompletta passerkontrollsystem till våningshus och företagsfastigheter.

FlexAir® Pro

En säkerhetslösning för företag och offentliga institutioner.

FlexAirPro web - Första sidan

NovaDrive®

Ett komplett driftssystem för bostadsfastigheter.

NovaDrive web - Första sidan

100% KVALITET

Vi lägger stor vikt vid säkerhet, användarvänlighet och presentabelt utseende.

SENASTE TEKNOLOGI

Våra produkter är alltid av hög kvalitet, baserade på den senaste teknologin.

MÅNGA ÅRS ERFARENHET

Scantron har sedan början av 80-talet erbjudit professionella lösningar.

FÅ EN TOTALLÖSNING

Vi levererar helhetslösningar inom passerkontroll, porttelefoni och brandkommunikation.

LÅGT ENERGIFÖRBRUK

Våra produkter är miljövänliga med ett lågt energiförbruk och lång hållbarhet.

NÖJDA KUNDER

Scantron levererar lösningar som välkomnar alla, och som styr tillträde till alla typer av fastigheter.