IP doertelefoni 01 - IP porttelefoni

IP porttelefoni – Porttelefoni via webbläsaren

Med en IP Gateway öppnas det upp för möjligheten att koppla upp porttelefoni-anläggningen mot en IP telefon, så att man kan besvara dörrsamtal med hjälp av t.ex. en app. Det är med andra ord möjligt att se den besökande som ringer på porttelefonen via en smartphone, tablet eller dator, och därefter ge tillträde till byggnaden.

I samma installation kan man ha flera typer av lösningar, så att man t.ex. i receptionen har traditionella video-svarsapparater eller en softphone på datorn. Samtidig kan man vidarekoppla dörrsamtal till exempelvis en app på IOS eller Android mobiltelefon, varvid man inte är beroende av en fastlokalisering eller plats – man kan fritt röra sig runt och samtidigt besvara dörrsamtal.