Nova mjukvara – olika behov

Passerkontroll har aldrig varit enklare. Alla delar av FlexAir passerkontrollsystem styrs via Novas mjukvara. Nova mjukvaran administreras via en webbläsare, varför det är möjligt att få tillgång till mjukvaran från vilken som helst dator som har åtkomst till ett nätverk. Alla gånger som dörrar öppnas samt alla försök att tillträda byggnaden visas i Nova mjukvarans händelselogg, där det också är möjligt att söka efter särskilda individers aktivitet i byggnaden. Programvaran ger på samma gång en snabb överblick över öppna och stängda dörrar i systemet samt ger dessutom möjligheten att öppna/låsa dörrar direkt igenom mjukvaran. Nova mjukvaran fås i olika versioner, från små enkla system till komplexa serverbaserade lösningar.